Fotoğraf Çekmek Bir Sanat Mıdır?

0
162

Tıpkı herkesin aynı objeye bakarak farklı kısımlarını görmesi gibi, fotoğraf çekmek de öznel bir çalışmadır. Çünkü herkesin yaşanmışlıkları, ilgi alanları ve meslekleri farklıdır.

Bir sosyoloğun herhangi bir barda eğlenen insanlara bakmasıyla, bir mimarın bakması aynı değildir. Çünkü sosyolog insanlarla ilgilenirken, mimar barın mekânsal düzeni ile ilgilendiği için, ilgisini mimari çekecektir. Bu durumda her insan için de bu şekildedir. Herhangi bir şeyin fotoğrafını çeken insanlar, aynı şeyi farklı açılardan çekerler. Bu durumun yorumlanması da sanat değildir.

Sanat, var olmayanı yaratmaktır ve fotoğraf olanı yansıttığı için sanat değil, gerçekliktir. Sanat ürünleri hayal gücünün ürünleridir ama fotoğrafta bu durum söz konusu değildir.

Fotoğraf Sergileri Sanatsal Değil Mi?

Fotoğraf sanat mı değil mi sorusu, uzun yıllar tartışılmıştır. Fotoğraf sergilerinde anı yakalamak iyi kabul edilirken bir sanattan söz edilemez.

Biraz komik olacak belki ama fotoğrafta uygulanan fotoşop bir sanat sayılabilir. Çünkü var olmayanı yaratmak, bu uygulama ile mümkündür. Ancak gerçeği yansıtan fotoğraf sanat değildir. Dolayısıyla fotoğraf sergileri de sanatsal sergiler değildir.

Sanatta Realizm

Sanatta realizm söz konusu olsa da, bu fotoğraf için de soyut yaratının söz konusu olduğu anlamına gelmemektedir.

Sanatçının bir şey çizebilmesi, yazabilmesi ya da düşünce üretebilmesi gerekmektedir. Sinema sanatında da duygu üretildiği için sanattır. Ancak fotoğraf, bu tür sanatları canlandıran, gerçekle gösteren bir şeydir.

Resim ve Fotoğraf

Resim bir sanatken, fotoğraf bir gerçektir. Bu nedenle resim çektirmek kavramı yanlıştır. Doğru olan fotoğraf çektirmektir. Resim sanatçı tarafından yapılır. Ama fotoğraf makine ile çekilir ve olan olduğu gibi görünür.

Ancak telif hakları yasasına göre fotoğraf çeken bir kişi, bu fotoğraf üzerinde hak iddia edebilmektedir. Tabi ki bir fotoğrafçının çektiği fotoğrafla, sıradan bir insanın çektiği aynı olmayacaktır. Bu durumun sebebi, bilgi ve deneyim olduğu için, yine sanatla ilgili değildir.

Fotoğrafçıdaki bakış açısı, sanatsal bakış açısı olabilir, ancak eseri özgün olsa bile, kendi ürettiği bir şey olmadığı için sanattan sayılmaz.