Biyometrik Güvenlik Nedir? Geleceğin Şifreleme Sistemi

0
68

Teknolojinin hızlı gelişimi klasik güvenlik yöntemlerini yetersiz ve etkisiz bırakmaya başladı. Bu yetersizlik çoğu zaman ciddi güvenlik zafiyetlerine neden olmaktadır. Bu durum İnsanoğlunu daha kesin ve sağlıklı sonuç veren güvenlik sistemlerini geliştirmeye itmiştir. Geliştirilen teknoloji ile son yıllarda en çok tercih edilen sistemlerden biri biyometrik güvenlik sistemleridir. Peki, bu sistemin esası nedir, biyometrik güvenlik nedir, gelecekte şifrelerimizin yerini nasıl alacak?

Biyomettrik güvenlik; herhangi bir sisteme dâhil olan kişi ve kullanıcıların fiziksel özellik, davranış ve benzeri özelliklerinden faydalanarak kimlik tespitinin bilgisayar programları vasıtası ile yapılması iş ve işlemidir. Bu sistemler şifre ve pin gibi klasik yöntemlerden daha güvenilir ve daha kesin sonuçlar vermektedir.

Avantajları
Bu sistemde, kimlik tespitinin yapılması gereken kişi tespitin yapılacağı yerde mutlak surette bulunmak zorundadır. Kişinin herhangi bir kimlik kartı ve benzeri bir belge taşımak zorunda olmaması, kişinin parola, şifre ve pin gibi bilgileri ezberlemek ve hatırlamak zorunda olmaması gibi önemli avantajları vardır.

Bunlardan ayrı olmak üzere, gelişen bilgisayar çağı nedeniyle sanal ortamda yapılan iş ve işlem oldukça artmış durumdadır. Bahse konu bu işlemler için bireylere ait bazı bilgilerin alınması, saklanması ve işlem yapılacak olduğunda birey tarafından onaylanması gerekliliği hâsıl olmuştur. Oysa biyometrik güvenlik sistemlerinde kişiler doğrudan tanınabildiğinden hem işlemler hızlı bir şekilde ilerlemekte hem de güvenlik açısından % 100 doğru sonuçlar alınmaktadır.

Biyometrik Sistemlerin En Çok Kullanıldığı Yâda Kullanılabileceği Alanlar

Hastanelerin; yeni doğan bölümlerinde, yüksek güvenlik derecesi olan yerlere giriş çıkış işlemlerinde. Okulların; öğrenci takip ve veli kontrollerinde. Elektronik ödeme işlemlerinde gümrük kapılarında, pos cihazı benzeri satış noktalarında, uluslararası kimlik tespiti uygulamalarında, kamuya ait hizmetlerde kimlik tespitinde ve internet bankacılığı gibi konular başta olmak üzere biyometrik güvenlik daha birçok alanda kullanılabilecektir.