Alan Derinliğini Etkileyen Faktörler

0
1455

Genelde fotoğraf çekemeye başlayanların en çok merak ettikleri konuların başında arka planın tam seçilemediği bulanık gibi olduğu fotoğrafları çekmek isterler. Aslında bu tamamen Alan derinliği ile alakalı bir konudur.

Alan derinliği DOF yani Depth of Field şeklinde tarif te edilebilir.

Alan derinliği istediğimiz nesneyi ön plana çıkartmak için kullanılabilir. Ancak bilginin amacı sadece arkası bulanık fotoğraflar çekmek demek değildir. Amaç burada fotoğrafta nelerin net nelerin net olmayacak şekilde görülmesini sağlamaktır.

Alan derinliğinin temelinde diyafram değerleri yatar. Lenslerin üzerinde f/XX şeklinde bulunan değerler lensin hangi diyafram değerine sahip olduğunu gösterir. Yani diyafram değerlerini değiştirmek istediğinizde lensin izin verdiği ölçüde makine üzerinden değerler değiştirilebilir.

Burada bir parantez açalım ve enstantene değerlerinin ise tamamen kullandığımız gövdenin özelliklerine bağlı olduğunu ifade edelim.

Diyafram değerleri rakamsal olarak küçüldükçe, makineye daha fazla ışık almayı sağladığımız gibi, belirleyeceğimiz alan/bölge net diğer kısımları da olabildiğince flu yapma imkanı doğar. Fotoğraflarda bir nesnenin ön plana çıkartılıp diğer nesnelerin bulanıklaştırılmasına bokeh de denir. Diyafram değerini rakamsal olarak artırınca bu kez makineye gelen ışık miktarı azalır ancak fotoğraftaki tüm alanlar daha net çıkmaya başlar.

Ancak alan derinliği sağlamak yani arka planı bulanıklaştırmak için sadece düşük diyaframda fotoğraf yeterli değildir. Fotoğraf çekerken, makinenin çektiğimiz konuya veya netleme yapacağımız konuya uzaklığı ki buna Odak Uzaklığı’da diyoruz ve çekeceğimiz konunun diğer nesnelerle yakınlığı da önemli noktalar arasında yer almaktadır.

Her ne kadar teknik olarak diğerleri kadar etkili olmasa da, hem bokeh kalitesi hem de bokeh alanının az veya çok olması kullanılan lenslerin kalitesine de bağlıdır. Buradaki faktör ise lensin sahip olduğu diyafram bıçaklarının sayısıdır.

Ancak daha düşük diyafram değerine sahip lensler ve daha fazla diyafram bıçağına sahip lensler aynı odak uzaklığına sahip diğer lenslerden daha pahalı olurlar.

Alan derinliği nedir Teknobi Org

Alan derinliği elde etmek için zoom lens dediğimiz iki farklı odak uzunluğu arasında geçiş yapılabilecek lenslerde, odak uzaklıkları arttıkça düşülebilecek diyafram değerleri de değişebilir. Yani 18-55 bir kit lenste 18mm de f/3,5 değeri elde edilebilecekken 55mm de bu değer f/5,6 kadar yükselmektedir.